Noamix - CSGetto.com выиграл
Сумму:412 рублей
С шансом:13.35%
Хеш раунда:0aab49191fbb7662f469d8f10851b4a85d89f1306effcdc10d1f2aade8811d95
Игра завершилась!
Число раунда 0.5771978165.
+1
+1
+8
+1
+10
+16
 • Nagato Вложил Glove Case (~1 руб.)
+1
 • Nagato Вложил Chroma 3 Case (~1 руб.)
+1
 • Nagato Вложил Chroma 2 Case (~1 руб.)
+1
 • Nagato Вложил Gamma Case (~1 руб.)
+1
 • Nagato Вложил Chroma 2 Case (~1 руб.)
+1
 • Nagato Вложил Glove Case (~1 руб.)
+1
 • Nagato Вложил Chroma 3 Case (~1 руб.)
+1
 • Nagato Вложил Chroma 3 Case (~1 руб.)
+1
 • Nagato Вложил Sticker | electronic | Krakow 2017 (~9 руб.)
+9
 • Nagato Вложил Gamma 2 Case (~1 руб.)
+1
+5
 • Mili Вложил Gamma Case (~1 руб.)
+1
 • Mili Вложил Chroma 3 Case (~1 руб.)
+1
 • Mili Вложил Glove Case (~1 руб.)
+1
+4
+90
+5
+5
+40
+20
+15
+10
+50
+50
+5
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+30
+5