חץarrow | CSGOatse.com выиграл
Сумму:81 рубль
С шансом:9.88%
Хеш раунда:c2e6f28d1a3cc4efc413e2f26a57ddca7614a738ab7ff353b8d5074df9c2e5b1
Игра завершилась!
Число раунда 0.6265045921.
+10
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+9
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
  • idkWRU Вложил Gamma Case (~1 руб.)
+1
  • idkWRU Вложил Glove Case (~1 руб.)
+1
  • idkWRU Вложил Gamma 2 Case (~1 руб.)
+1
  • idkWRU Вложил Shadow Case (~1 руб.)
+1
  • idkWRU Вложил Gamma 2 Case (~1 руб.)
+1
  • idkWRU Вложил Glove Case (~1 руб.)
+1
  • idkWRU Вложил SCAR-20 | Sand Mesh (Field-Tested) (~1 руб.)
+1
  • idkWRU Вложил AUG | Storm (Minimal Wear) (~1 руб.)
+1
  • idkWRU Вложил Sawed-Off | Forest DDPAT (Minimal Wear) (~1 руб.)
+1
  • LoMaR Вложил card10 (~10 руб.)
+10
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+2
+1