חץarrow | CSGOatse.com выиграл
Сумму:67 рублей
С шансом:26.87%
Хеш раунда:1d3398b6804357297f736e16aac2b1154c03bab64cf93a1128e14c0863a916b3
Игра завершилась!
Число раунда 0.7541479168.
  • Вложил card14 (~14 руб.)
+14
+1
+1
+1
+1
+1
+13
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+3
+1
+1
+1
+1
+11
+1
+1
+1
  • KEX_Timplays Вложил Sawed-Off | Origami (Field-Tested) (~4 руб.)
+4